Стилски карактеристики на класичен џентлменски стил

Џентламените се посебен тип на мажи кои меѓудругото се препознаваат и по нивните надворешни индикатори, воедно и стилски карактеристики. Нивниот outfit е израз на квалитетен естетички издрав во кој е втемелен вкус, искуство и знаење за формите, боите и дизајните. Вистинските џентлмени се љубители на класичниот стил, на класичните форми, верни се на вечните идеали, на симетријата, пропорцијата и хармонијата. Според тоа ги изведуваме стилските карактеристики на џентлмените: Парчиња облека кои се доволни  На нив ништо не е ниту помалку одошто треба, ниту повеќе. Тие на себе имаат онолку парчиња облека колку што треба да има човек од практични и … Continue reading Стилски карактеристики на класичен џентлменски стил