/

Зошто посегнуваме по алкохолен пијалок по доживеан стрес?

Алкохолот е штетен по здравјето на човекот. Предизвикува низа болести – од болести на црниот дроб, до болести на срцето. Најновите истражувања покажуваат дека алкохолот дури и во умерени количини може да предизвика карцином. Оваа опасност повеќе им се заканува на жените,