20 милиони луѓе ќе останат без работа… Пристигнуваат роботите!

Роботите би можеле да заменат 20 милиони работни места во индустријата низ светот во наредните 2030 година. Од сите работни места, најпогодени ќе бидат оние кои бараат најмалку квалификации. Роботите веќе почнале да заменуваат неколку милиони работни места, а тој тренд се

20 милиони луѓе ќе останат без работа… Пристигнуваат роботите!

Роботите би можеле да заменат 20 милиони работни места во индустријата низ светот во наредните 2030 година. Од сите работни места, најпогодени ќе бидат оние кои бараат најмалку квалификации. Роботите веќе почнале да заменуваат неколку милиони работни места, а тој тренд се