Највредни брендови на кафе во светот

Бизнисот со кафе е огромен и во него се вртат големи пари и тоа на дневно ниво. Постојат голем број на моќни брендови низ светот кои произведуваат кафе. Да се разбереме ако се најмоќни не значи дека се и најдобри.. Во светот