Ириртирачки карактеристики кои им пречат на колегите

Колегите со неподносливи особини можат и тоа како да ви ја нарушат рамнотежата на работното место, но и надвор од него. Станува збор за луѓе кои се одликуваат со цела низа иритирачки карактеристики поради кои во најмала рака не се омилени помеѓу