//

Ако немате милениче, време е да почнете да размислувате за ново!

Домот е место на заедница на луѓе. Во современ контекст домот се сведува на место каде луѓето се прехрануваат, одмараат, се забавуваат и во кој им се обезбедени основните животни потреби – за топлина, безбедност и заштита од надворешни услови. Голем е