“Бон-Тон” на социјалните медиуми, дали воопшто знаете што тоа значи?

Друштвените или социјални мрежи веќе одамна го добија статусот на порок во општеството. Оние кои не веруваат, а ги користат, би требало да пробаат да се исклучат на некое време, но да продолжат да егистираат нормално и да ги извршуваат своите обврски,