5 начини како да бидете подобар говорник

За оние кои мака мачат со тремата, јавните настапи се огромен кошмар за нив. Кога имаме јавен настап тремата и нервозата се неизбежни, но кај сите се манифестира на сосема различен начин. Некои се чуствиваат позитивно, а некои пак се збунети. Еден