Успешните луѓе ги имаат овие особини

Успешните луѓе не се родени под срeќна ѕвезда, туку имаат одредени навики и карактеристики кои им помагаат да бидат онакви какви што се. Тие се амбициозни „Цели кон Месечината. Дури и да ја промашиш, ќе завршиш меѓу ѕвездите“. Значи, ако во животот