Клучна карактерна особина на успешните бизнисмени

Која е таа една особина која мора да ја има еден претприемач или бизнисмен за да биде успешен? Ако прашате неколку бизнисмени со сигурност ќе ви кажат одговори од типот на способноста да се читаат финансиските извештаи, способноста да се препознаат компании со економски