Дали знаете кој е главниот проблем кај пушењето?

Речиси секој, и пушачите и непушачите знаат колку пушењето е штетно по здравјето. Но, всушност вистинското прашање е дали точно знаеме кој е главниот проблем кај пушењето цигари и што создава најмногу штета? Науката докажува дека тоа е чадот од тутунот кој се создава при процесот на согорување