Колку е опасно прекувременото работење?!

Имено, од 57.000 испитаници, дури 70% од нив работат и кога ќе дојдат дома по работната смена, а тоа може негативно да се одрази на нивното здравје. Стручните лица од друштвата за работни, индустриски и психолошки истражувања утврдија дека оние личности кои