ТАТКОВСТВОТО КАКО ЏЕНТЛМЕНСКИ ОДНОС МЕЃУ ДЕЦАТА И МАЖОТ РОДИТЕЛ (II дел)

Особено важна е и вербалната комуникација, нејзината експресија, како впрочем и останатото. Следете ги упатствата, инструкциите на педагозите, психолозите – во комуникацијата со детето бидете по малку строги, но праведни, без омаловажување и контрола. И пренебрегнување исто така. Детето учете го дека човештината, хуманоста е одлика

ТАТКОВСТВОТО КАКО ЏЕНТЛМЕНСКИ ОДНОС МЕЃУ ДЕЦАТА И МАЖОТ РОДИТЕЛ (I дел)

Без оглед на овдешната владина желба, идеја за нумерирање, означување со број на родителите, 1 и 2, по теркот, моделот на Западот или земјите од Западна Европа и САД, нашето размислување оди во спротивен правец. Мислиме дека е нонсенс и дека едноставно