ВЕНЕЦИСКОТО CAFFÈ FLORIAN – ЗА ПОТПОЛНО УЖИВАЊЕ ВО „ЛОВОТ“ НА ЗАДОВОЛСТВАТА (I дел)

Венецијааа… Во стариот град што асоцира на романтика, предизвикува мечтателност, поетско настроение, кој придонесува за инакво чувство, како да живеете во минатото, стотици години наназад, одвреме-навреме можете да чуете силен одек на дијалектен италијански, односно венециски – Venesiaaa… Venexiaaa… Гласот на гондолиерите