Филип Морис ТКП денес започна со комерцијализација на уредот Lil SOLID 2.0 кој е поддржан од IQOS

LIL SOLID 2.0 e нов производ кој не го гори, туку само го загрева тутунот а од денеска е достапен и на македонскиот пазар. Создаден e од KT&G, водечка компанија за производство на вакви производи во Јужна Кореја, а почетокот на неговата

Дали знаете кој е главниот проблем кај пушењето?

Речиси секој, и пушачите и непушачите знаат колку пушењето е штетно по здравјето. Но, всушност вистинското прашање е дали точно знаеме кој е главниот проблем кај пушењето цигари и што создава најмногу штета? Науката докажува дека тоа е чадот од тутунот кој се создава при процесот на согорување