Грција, Црна Гора или Хрватска… Која дестинација е најскапа за одмор?

езоната на одморите е започната и повторно се отвара дилемата каде да одиме на одмор и колку пари ќе ни бидат потребни. Цените на туристичките добра на пазарите останаа на нивото од минатата година, така што за лебот потребно е да се алоцираат