Предлог книга која мора да ја прочита секој џентлмен (3)

Читањето на книги е важна работа. Тренингот на вашиот мозок и постојаното надградување е од голема полза за вас, верувајте. Тие не прават подобри, не учат на добри работи, особено на оние џентлменски навики од големите умови. Секоја недела ќе ви претставуваме