10 комуникациски тајни на големите лидери

Речиси е невозможно да се биде голем лидер, а да немате комуникациски способности на едно врвно ниво. Има разлика од “дрдорко” до ова кое што го пишувам погоре. Да се биде успешен комуникатор е нешто што се учи. Многу е важна дикцијата,