Филип Морис ТКП денес започна со комерцијализација на уредот Lil SOLID 2.0 кој е поддржан од IQOS

LIL SOLID 2.0 e нов производ кој не го гори, туку само го загрева тутунот а од денеска е достапен и на македонскиот пазар. Создаден e од KT&G, водечка компанија за производство на вакви производи во Јужна Кореја, а почетокот на неговата