Venice Simplon-Orient-Express по шините на историјата, до Париз

Неоспорен факт е дека железничкиот транспорт се користи сѐ помалку, особено сега, кога се соочуваме со пандемијата на КОВИД-19, но луксузните патнички возови што сообраќаат на подолги линии, каде што може да се преноќи, да се јаде во првокласен ресторан и слично,