/

Граница помеѓу уживање во алкохол и алкохолизам

Алкохолизмот отсекогаш бил сериозен проблем во нашето општество, и во овие тешки, чудни времиња, многу луѓе, за жал, бараат утеха во алкохолот. Најлошото нешто кај алкохолизмот е фактот дека станува збор за прогресивна болест, и со текот на времето симптомите стануваат поизразени.