Како до побели заби и поубава насмевка

Една од важните работи кои оставаат впечаток за нас кај другите се забите. Затоа треба редовно да се грижиме за нив и постојано да им посветуваме внимание. Многу од жените првата работа која што ја забележуваат кај мажите е насмевката, затоа се