Умереноста е одлика на вистинските џентлмени

Умереноста е една од базичните етички вредности во многу филозофски системи, а се смета и за главна одлика на вистинските џентлмени. Понекогаш е тешко да се дефинира што навистина значи умереноста и што се подразбира под епитетот „умерен“. Ви откриваме неколку илустрации