Умереноста е одлика на вистинските џентлмени

Умереноста е една од базичните етички вредности во многу филозофски системи, а се смета и за главна одлика на вистинските џентлмени.

Понекогаш е тешко да се дефинира што навистина значи умереноста и што се подразбира под епитетот „умерен“.

Ви откриваме неколку илустрации на умерен маж или џентлмен:
  • Не пренаглува со реакциите 

Вистинскиот џентлмен не пренаглува со реакциите. Во неговите реакции се секогаш пропорционално дозирани емоциите, ставовите и вредностите.

Тој никогаш нема да си дозволи афективно однесување, туку е секогаш сталожен и разумен.

  • Задржува дел од импресиите за себе 

Вистинскиот џентлмен не е оној што не се импресионира од нештата околку себе, туку оној што успева да задржи дел од импресиите во себе.

Тој ќе ја прикаже импресијата како експресија и ќе даде личен печат на секоја случка која емотивно или естетички го ангажира.

Постои усогласување во телесните и вербалните експресии

Не ги користи пречесто рацете, во недостаток на зборови. Неговите телесни движења се во целосна согласност со неговите зборови.

  • Се изразува мелодично 

Не зборува во амплитуди. Тонот на неговиот глас е секогаш во контекст на тоа што го кажува.

Има мелодичност во изразувањето и не „пречи“ на увото при слушање.

  • Се дистанцира од центарот на случувањата

Не сака по која било цена да биде во центар на вниманието, напротив избегнува да се експонира и да биде лидер во друштво.

Делува паметно, дозирано и од сенка. За него може да се каже дека е „лидер од сенка“ и дека има целосна контрола над тоа што се случува околу него.

Доколку излезе конфликт сите ќе му се обратат токму него за „спас“ на ситуацијата.

© Gentlemanmagazine Фото: Unsplash.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.