/

Што да прави мажот кога мајката и сопругата не се согласуваат?

Сопругите и свекрвите отсекогаш се бореле за престолот. Некои ќе наведат безброј причини зошто жената е поважна, додека други ќе имаат повеќе расправии во корист на другата страна. Маж меѓу мајка и жена Поради тоа, мажите честопати се ставаат во непријатна ситуација,