/

Ова се два омилени книжевни жанрови на мажите

Мажите читаат помалку книги од жените. Тоа го потврдува фактот дека најголем број од купувачите на книги и членовите на читателски клубови и библиотеки се жени. Овој статистички утврден факт се оправдува со тоа што мажите имаат поинаков концепт за слободно време