Зошто е секогаш подобро да се биде оптимист одошто песимист?

Позитивното размислување се случува на потсвесно ниво, а ние сме свесни само за неговите делови. Протокот на мисли нема почеток и крај, мислите постојано се менуваат и ние немаме контрола врз нив. Од време на време мислите излегуваат на површина и тогаш