Анкета: Омилен вид на пенис помеѓу женската популација

Жените сметаат дека постојат „убави“ и „грди“ пениси. Убавите пениси имаат убав изглед и носат поголемо задоволство. Па затоа жените повеќе се приклонуваат токму на овој тип пенис. Грдите пениси главно или имаат некој деформитет, СПИ, проблем со потенција, или едноставно неадекватна