/

Тајниот знак на сите џентлмени е во поздравувањето

Поздравот, изречен или перформиран многу открива за карактерот на човекот кој ве поздравува. Најстариот антрополошки поздрав кој воедно се смета и за универзален е поздрав со испружена рака. Овој поздрав го има во сите општества – примитивни или цивилизирани. Знакот што го