Мажите имаат потрајни пријателства, жените повеќе на број

Пријателите се многу важен дел од животот на еден човек, важно е да имате повеќе пријатели, но и да имате перманентни пријателства. Во тој поглед мажите и жените се разликуваат. Додека мажите добиваат на квалитет, жените добиваат на квантитет. Зошто е тоа