/

Анкета: Како мажите гледаат на разведени жени?

Разводите се актуелни во време на епидемијата. На светско ниво стапката на разводи е во пораст, па не е тешко да се сретнат разведени жени почесто. Се обидовме да дознаеме дали мажите имаат предрасуди кон разведени жени и дали би прифатиле да