/

Како се препознава: Маж за брак или маж за кратка врска?

Жените обично се фокусираат да го сретнат „идеалниот маж“, нивниот иден сопруг и човек кој е подвижен материјал за брак. Но тоа мора да признаеме, не е баш лесно да се претпостави. Изгледите може да не измамат, па оние поединци кои изгледаат