/

Подобро е да бидеме надвор на дожд отколку на сонце

Ако бидете изложени на дожд подолго време ќе бидете наводенети, ќе ви е студено, може да настинете. Тоа се само и куп изговори што си ги давате да се затворите во домовите и да не излегувате дури не се осигурате дека надвор