Приказ: Две специфики на урбан стил кај мажите (ФОТО)

Многу е тешко да се одреди што го прави еден стил „урбан“ и кој е опозитот на урбаниот стил во современото доба. Но, кога ќе видите некоја модна икона, или маж со специфички стилски карактеристики веднаш можете да го наречете „урбан“. Врз