/

Дали конкуренцијата на работа е здрава или токсична?

Ако сте индивидуалистички тип на работник тогаш дефинитивно ДА, но доколку е потребна тимска работа за успешно завршување на еден проект тогаш конкуренцијата може да донесе многу проблеми. Работењето во поголема група подобро функционира доколку соработувате, а конкуренцијата може да стане вистинска