Каков тип на бизнисмен сте?

Да се биде бизнисмен или прептриемач не е лесно. Некои деловни луѓе се вистински визионери и иноватори. Други се мајстори за пласирање на производ.Колку подобро ги знаете вашите квалитети, слабости, афинитети, таленти или скриени дарби, толку повеќе поуспешно ќе работите. Подобро ќе