Какви мажи се најпосакувани во ова денешно модерно време?

Ако жената сака да го направи својот маж попривлечен, тогаш треба да му купи ракавици и средства за дезинфекција како изненаден подарок. Зошто? Научниците откриле дека жените повеќе ги привлекуваат мажите кои се активно вклучени во домашните работи, пренесува Bright Side. Благодарение на психолозите

/

Четири типа на мажи според односот што го имаат со жените

Постојат голем број типизации за мажите по различен критериум и основа. Но се чини дека односот на мажот кон жена игра голема улога во дефинирање на неговиот идентитет. Во однос на тоа каков е односот на мажот кон жената се издвојуваат 4