/

Три типа на жени кои ги излудуваат џентлмените

Џентлмените се посебен тип на мажи кои сакаат посебен тип на жени. Постои точно одреден збир на карактеристики кај жената кои се фатални за џентлмените. Еве како вистинскиот џентлмен ја замислува идеалната жена и својата идеална другост во женско тело: Забавна Таа

Постојат три типа на мажи според односот кон жените

Типологијата на мажи е поголема од таа што ќе ја претставиме. Но според критериумот „односот на мажите кон жените“ се издвојуваат три доминанти категории. Овие категории може да ги нема во чиста репрезентивна форма во реалноста, па може почесто да се среќаваме