/

Домашни третмани за болни, уморни и отечени стапала

Летото е период кога најмногу страдаат стапалата поради отворени обувки, поголема топлина, но и поради прашина која е во непосреден допир со кожата од стапалата кога сме полубоси. Со болни и отечени стапала сите се соочуваме поретко или почесто во текот на