Зошто жените посакуваат постари мажи?

Почесто слушаме како мажите зборуваат за тоа дека веќе не се во младоста, односно дека им сметаат годините. Мажите поради тоа стануваат депресивни, бидејќи мислат дека не се веќе привлечни за женската популација.

Меѓутоа, анкетата спроведена во Америка покажала дека 65 отсто од девојките посакуваат постари мажи. Девојките кои го потврдиле тој одговор, објасниле зошто е тоа така, односно зошто проќелавите и постари мажи се клучот за нивното срце.

Иако причините се многубројни, ние ги издвоивме 10-те најважни поради кои старите мажи претставуваат магнет за девојките.

  1. Позрели се
  2. Знаат што сакаат 
  3. Финансиски се постабилни
  4. Подобри се во брак
  5. Поодговорни се за женските работи
  6. Харизматични
  7. Обезбедуваат сигурност
  8. Се разбираат во повеќе области
  9. Знаат како да се однесуваат спрема жената
  10. Не драматизираат

Leave a Reply

Your email address will not be published.