Како да ја зголемите самодовербата?

Сигурно многупати сакате да се испробате во нови работи, но чувствувате како не сте подготвени? Фантазирате за тоа да работите нешто што сакате, но…не знаете како и од каде да почнете? Се чувствувате несигурно кога треба да направите нешто што никогаш не сте го работеле? Ако на овие горенаведени прашања потврдно сте одговориле, тогаш сигурно имате недостаток на самодоверба

Како да ја зголемите самодовербата?

1. Станете активни;
2. Сите луѓе помалку или повеќе чувствуваат несигурност;
3. Бидете свесни за тоа дека успехот или неуспехот во одредена активност не е мерило на вашата вредност;

Тргнете во акција сега! 
Како?

-Изберете една активност во која сакате да си ја зголемите  самодовербата;
-Поделете ја на помали чекори;
-Во нареднит месец, секој ден одвоите извесно време за таа активност;
-Потсетете се да ги забележувате и најмалите успеси
-И работите, работите…

Самодовербата е нешто на кое постојано треба да се работи и да се усовршува. Време е да свртите нова страница во вашите животи и конечно да бидете личноста која сте посакувале да бидете.

Leave a Reply

Your email address will not be published.