Според Google: Карактеристика која треба да ја има еден добар менаџер

Повеќе од 10 години, компанијата Google прави истражувања под името Project Oxygen, со цел да ги дознае кои се карактеристиките кои што треба да ги има еден добар менаџер. Команијата ги собрала 10-те најважни карактеристики за добар шеф, а ние ќе ви издвоиме една…

Цврсто донесување на одлуки

Добрите менаџети не се импулсивни, но секако се одлучни! По запознавањето со фактите и размислувањето за мислите и перспективите на нивните тимови, тие ги придвижуваат работите напред, дури и ако тоа бара одлуки кои не се одобрени од сите.

На овој начин ќе изградите доверба и ќе ги инспирирате вашите луѓе да станат најдобри верзии на самите себе. Тие ќе ве следат, не затоа што треба, туку затоа што сакаат.

ФОТО: Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.