Google Earth не враќа низ годините да видиме што се случува со нашата планета (ВИДЕО)

Во последните години постојано зборуваме за грижата на природата и климатските промени, кои придонесуваат за огромни промени во краток временски период.

Сега Google Earth има една интересна опција која има за цел да не врати да видиме каква била змјата пред едно 30 години и каква е сега.

Целта е да ни влијае на нашите навики и да придонесе да се свестиме за сериозноста од климатските промени

Доколку сакате да видите како изгледала земјата ред 80 година можете да го направите тоа преку „Времеплов“ (Timelapse) апликацијата на Google Earth.

ПРОМЕНИТЕ ВО ШУМИТЕ

ПРОМЕНИТЕ ВО ОКЕАНИТЕ

ПРОМЕНИТЕ ВО ГРАДОВИТЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.