Стилски карактеристики на најпосакуваните мажи

Што го прави еден маж најпосакуван? Одговорот на оваа прашање не е баш едноставен бидејќи листата на одлики на најпосакуваниот маж е неверојатно долга.

Сепак стилот е еден од главните атрибути кои го прават еден маж најпосакуван. Најпосакуваните мажи имаат автентични стилови и се разликуваат од сите останати.

Ви откриваме кои се карактеристиките на стилот што го имаат најпосакуваните мажи:

gray vest
Стилски карактеристики на најпосакуваните мажи се: личен печат, вкус и чувство за детаљи
Фото извор: https://unsplash.com/photos/pSJMUniM4G4
  • Личен печат

Стилот не се однесува само на облекувањето, туку и на зборувањето, однесувањето и сите други надворешни манифестации.

Најпосакуваните мажи секогаш ја изразуваат својата личност преку „надворешните атрибути“, па така многу лесно можете да процените врз база на начинот на облекување на пример, какво доживување имаат на светот.

Дали го разбираат постоењето линеарно, спирално, во кои бои го гледаат светот, дали отстапуваат од „мејнстримот“, дали се љубители на класичните и вечни идеали и сл.

  • Вкус

Вкусот е конститутивна категорија и тој се гради со искуство и образование. За некој да има „префинет вкус“ треба да ги познава законите на естетиката, историјата и теоријата на уметноста.

На пример, мажот со префинет вкус има чувство за симетрија, пропорција, правилен распоред, избегнува кич и има умерен стил.

  • Детаљи

Најпосакуваните мажи може да ги препознаете по некои детаљи кои ги истакнуваат како својствени само за нив.

Без разлика дали е часовник, марама, необична вратоврска, шешир, шал и сл.

© Gentlemanmagazine Фото: Freepik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.