Слушајте музика додека работите, ја зголемува продуктивноста!

Музиката е составен дел од нашиот секојдневен живот и прави проблеми преку стимулација на нашиот осет за слух. Социјалните скперименти прикажани во новата документарна емисија „100 луѓе“ (100 people) достапна на Netflix покажуваат дека веселата музика има големо влијание врз човечкото однесување.

Во кој период од животот сме најпродуктивни за работа?

Кога бевме ученици во основно училиште, вредно ги извршувавме сите наши обврски поврзани со училиштето, од ден на ден, и покрај тоа, повремено, ни беа дадени „задачи“ за помош дома. Бевме многу продуктивни, што брзо се виде, со првите оценки и успеси.

/

Дали конкуренцијата на работа е здрава или токсична?

Ако сте индивидуалистички тип на работник тогаш дефинитивно ДА, но доколку е потребна тимска работа за успешно завршување на еден проект тогаш конкуренцијата може да донесе многу проблеми. Работењето во поголема група подобро функционира доколку соработувате, а конкуренцијата може да стане вистинска

Зошто станувањето во 5 може да биде клуч до успехот

Да се биде утринска личност е клуч до успехот. Не секој може да го прави тоа и да биде продуктивен. За некои од нив тоа е пекол. Но, кои  се придобивките од станувањето во 5 часот наутро? Имате повеќе енергија Со утринско

Како да останете продуктивни во деловниот свет

Дали некогаш се прашувате зошто успешните луѓе се чини дека имаат повеќе часови во текот на денот отколку вие? Очигледно, тие не. Тие само знаат како добро да ги искористат 24 часа што ги имаат. И можете и вие. Да се биде високо