/

Како да ја зголемите мотивацијата кај вработените?!

Мотивирани вработени - поефикасна работа

Ефектот на работењето и општита заедничка цел – остварувањето профит, секогаш имаат врска со мотивацијата на вработените. Колко помотивирани вработени, толку поголем достигнувања и резултати.

Задачата на менаџерот и успешниот лидер се состои во тоа да ги мотивира вработените, на тој начин ќе им го зголеми субјективното чувство на задоволство, но и ќе ја постигне општата цел на претприетието поедноставно.

Совети од врвни лидери и менаџери за зголемување на мотивираноста:

  • Култура на пофалба

Научете дека вашите вработени се луѓе кои имаат потреба да ги пофалите кога ќе сработат нешто како што треба. На тој начин им давате до знаење дека забележувате дека се важни за компанијата и им го давате потребното признание.

Луѓето треба да знаат кога прават нешто добро дека тоа другите го гледаат и вреднуваат.

  • Исполнете ги ветувањата

Ако сте ветувале дека ќе ја покачите платата на колективот за 10% или ќе организирате обука, направете го тоа. Вашите вработени сакаат да бидат наградувани за својот придонес и сакаат сериозно да ги разберете вашите зборови.

Ако вие не стоите зад своите ветувања, бргу ќе ја изгубите довербата на своите вработени. А изгубена доверба значи и право тие да дадат ветувања кои нема да ги исполнат!

  • Правилен начин на критика

Критиката е здрава и може да помогне многу нешта да се подобрат, но треба да знаете правилно да критикувате. Критиката не треба да преминува во омаловажување на лични ставови и перцепции.

Укажете им на вашите вработени доколку направиле грешка, но оставете им простор да ја поправат. Така ќе научат да разликуваат правилно од погрешно!

© Gentlemanmagazine  Фото: Unsplash.com

Можеби ќе ве интересира:

Leave a Reply

Your email address will not be published.